dissabte, 22 de març de 2008

Concurs literari sobre el canvi climàtic

El Consell Valencià de Cultura convoca un concurs sobre el canvi climàtic.
Podeu escriure poemes o narracions que tracten sobre el canvi climàtic, des de la vostra opinió.
Màxim 7 fulls.
Cadascú pot participar només amb un text.
Podeu lliurar-me esborranys fins el 20 d'abril per tal que els millorem o corregim.
A la versió definitiva feu-hi constar en lloc visible el vostre nom, el curs a què pertanyeu, i l'IES Politècnic (Castelló).
Enviarem juntes per correu postal totes les obres participants de l'institut.
Guardó: 500 €
Molts ànims i sort!